ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς και την Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Γερμανία) με την ιδιότητα των υπευθύνων επεξεργασίας, για σκοπούς ικανοποίησης και διεκπεραίωσης των αιτημάτων σας και - όταν απαιτείται - για εξατομικευμένο μάρκετινγκ και έρευνες αγοράς ως εξής:

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) (α) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) εάν συναινέσετε σε αυτό ή/και σύμφωνα με το Άρθρο 6 (1) β) του Κανονισμού GDPR σε περίπτωση αιτημάτων μέσω διαδικτύου. 

Εμείς, ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 

Δεδομένα    (τα υποχρεωτικά δεδομένα σημειώνονται με *)

Σκοπός(οί)

  1. Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας: Πληροφορίες επικοινωνίας: Φύλο, προσφώνηση*, όνομα* , επώνυμο*, οδός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*

 

Ανάλογα με τη φύση του αιτήματός σας, μπορεί να απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία:

 

α.   Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος: μοντέλο, στυλ αμαξώματος, επίπεδο εξοπλισμού, κινητήρας

 

β.   Στοιχεία οχήματος πελάτη: Αριθμός πλαισίου (VIN), αριθμός κυκλοφορίας, μοντέλο οχήματος πελάτη, τύπος καυσίμου οχήματος πελάτη, ημ/νία έκδοσης άδειας κυκλοφορίας, ένδειξη χιλιομετρητή, ημερομηνία/ώρα παράδοσης οχήματος, ημερομηνία/ώρα παραλαβής, τύπος σέρβις*, αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας

 

γ.   Σχόλια, είδος αιτήματος*

 

 

δ.   Πληροφορίες χρηματοδότησης:  διάρκεια χρηματοδότησης, προκαταβολή, ασφάλεια υπολειπόμενης πίστωσης

 

ε.   Διανομέας Opel που έχετε επιλέξει

 

 

Για να ικανοποιήσουμε τα αιτήματά σας – αίτημα test drive, αίτημα προσφοράς, αίτημα service, αίτημα αποστολής newsletter, γενικά αιτήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive και το αίτημα προσφοράς που έχετε υποβάλει

 

 

 

 

Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service που έχετε υποβάλει  

 

 

 

 

 

Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα service ή το γενικό αίτημα που έχετε υποβάλει

 

 

Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα προσφοράς για μεταχειρισμένο όχημα που έχετε υποβάλει

 

 

Για να ικανοποιήσουμε το αίτημα test drive, το αίτημα προσφοράς (για καινούργιο και μεταχειρισμένο όχημα) ή το αίτημα service που έχετε υποβάλει

  1. Δεδομένα εταιρικών πελατών

Μέγεθος στόλου, δομή στόλου (επιβατικά οχήματα ή επαγγελματικά οχήματα), ευθύνη (χρήστης ή εργαζόμενος με δικαίωμα επιλογής), πληροφορίες εάν περιλαμβάνονται ήδη οχήματα Opel στο στόλο

Για να ικανοποιήσουμε το γενικό σας αίτημα που σχετίζεται με υπηρεσίες πελατών, υπηρεσίες χρηματοδότησης, προϊόντα Opel και θέματα σχετιζόμενα με επιχειρήσεις

  1. Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ - όταν απαιτείται -

Προσφώνηση, όνομα*, επώνυμο*, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου*, αριθμός τηλεφώνου και σχετικές πληροφορίες που παρέχονται από εσάς (στο πλαίσιο των αιτημάτων σας ή σε σχέση με αυτά – βλ. δεδομένα στην ενότητα 1 α - ε)

Εξυπηρέτηση πελατών: π.χ. προσκλήσεις σε εκδηλώσεις, πληροφορίες για (τεχνικές) ενημερώσεις που σχετίζονται με το όχημά μου/με όχημα που με ενδιαφέρει ή οποιεσδήποτε υπηρεσίες οχήματος, ειδοποιήσεις για ημερομηνίες συντήρησης/επιθεώρησης/σέρβις ή παροχή οδικής βοήθειας.

Πληροφορίες πελάτη: Επικοινωνία π.χ. για καινούργια και μεταχειρισμένα οχήματα, προσφορές χρηματοδότησης και χρονομίσθωσης, προσφορές σέρβις, επιθεώρησης και συνεργείου από διανομέα ή για μέτρα ποιοτικής βελτίωσης του οχήματος.

Διαφημιστική προώθηση: Ατομική ή εξατομικευμένη διαφημιστική προώθηση προσφορών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Έρευνες ικανοποίησης πελατών: Επικοινωνία μετά την αγορά/το σέρβις, π.χ. σχετικά με την ικανοποίησή μου από το όχημά μου και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες.

  1. Πληροφορίες που συλλέγουμε με cookies

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην see Section 7 για λεπτομερείς πληροφορίες

 

Τα παραπάνω στοιχεία δεδομένων που σημειώνονται με * στην ενότητα 1-4 είναι υποχρεωτικά και απαιτούνται για να ικανοποιηθεί το αίτημά σας. Συνεπώς υποχρεούστε να παρέχετε αυτά τα δεδομένα. Σε περίπτωση που δεν παρέχετε τα δεδομένα, δεν θα μπορούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας

Με βάση τη συμπεριφορά χρήστη κατά την περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, στο οποίο σας προσφέρεται ένα test drive ή ένα κουπόνι για το μοντέλο που σας ενδιαφέρει. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ενότητα 7 για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookie.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για τους παραπάνω σκοπούς, για τρία περαιτέρω χρόνια από την τελευταία επικοινωνία με την Opel.

 

 

Αποδέκτες

Κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς στους παρακάτω αποδέκτες:

Δεδομένα

Σκοπός(οί)

Αποδέκτης(ες)

  1. Στοιχεία ταυτοποίησης & επικοινωνίας που σχετίζονται με:

Πληροφορίες για το μοντέλο ενδιαφέροντος,

Στοιχεία οχήματος πελάτη,

Σχόλια,

Πληροφορίες χρηματοδότησης,

Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει

  1. Δεδομένα εταιρικών πελατών

 

 

 

  1. Συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ - όταν απαιτείται -

 

 

Για να ικανοποιούμε αιτήματα πελατών/υποψήφιων πελατών, για λόγους εξυπηρέτησης πελατών, ενημέρωσης πελατών, διαφήμισης και για έρευνες ικανοποίησης πελατών

Εμείς και η Opel Automobile GmbH κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους αντίστοιχους εκτελούντες την επεξεργασία (παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής, έρευνας αγοράς και μάρκετινγκ) για να υποστηρίζουμε τη διεκπεραίωση των αναφερόμενων σκοπών.

 

Συγκεκριμένα, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

 

MRM McCann GmbH

Großer Hasenpfad 44

60598 Frankfurt

 

Conteam Below GmbH

Am Brand 41

55116 Mainz

 

Όταν απαιτείται, κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο Διανομέα Opel που έχετε επιλέξει.


Κοινοποιούμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληροφορικής (GM Holdings LLC, Michigan, ΗΠΑ), ο οποίος βρίσκεται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και κατά συνέπεια, σε χώρα η οποία δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων. Δεν υπάρχει απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί επάρκειας, υπάρχουν όμως επαρκή μέτρα διασφάλισης, τα οποία στην προκείμενη περίπτωση είναι οι αντίστοιχες Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ. Για να λάβετε αντίγραφο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacyrights@opel.com.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα που σχετίζονται με το Απόρρητο, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου & Cookies