ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ OPEL PARTNERS

Λάβετε υπόψη ότι κάθε άτομο δικαιούται να λαμβάνει 1 όχημα ετησίως. Με τον όρο "Λογαριασμός Συνεργάτη/Συνεργαζόμενης Εταιρείας" νοείται ο αρχικός κύριος Συνεργάτης/η αρχική κύρια Συνεργαζόμενη Εταιρεία και συμπεριλαμβάνονται όλα τα επακόλουθα προτεινόμενα πρόσωπα.

Τα αυτοκίνητα που αποκτώνται μέσω του Προγράμματος Opel Partner/Associate πρέπει να παραμένουν στην κατοχή του εκάστοτε ατόμου για διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Το Τμήμα Ελέγχου της Opel διεξάγει δειγματοληπτικούς ελέγχους και δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τον έλεγχο του αρχείου καταγραφής του οχήματος κατά τη διάρκεια του ελάχιστου 12μηνου διαστήματος κατοχής. Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε όρους, προϋποθέσεις και διαθεσιμότητα.

Αν δεν έχετε προεγγραφεί στο πρόγραμμα, δεν δικαιούστε να λάβετε καμία ειδική προσφορά του Προγράμματος Opel Partners.

Στους Συνεργάτες/Συνεργάτες Διανομέα Opel περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι των προτεινόμενων εταιρειών, καθώς και τα προτεινόμενα και κατάλληλα συγγενικά πρόσωπά τους.

Προσωπικοί λογαριασμοί Συνεργατών Διανομέα - Το προσωπικό του Διανομέα πρέπει να φροντίσει να δηλώσει μια προσωπική και όχι επαγγελματική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει και να δικαιούται να προτείνει άτομα στο Πρόγραμμα Opel Partners.

Οι λογαριασμοί Συνεργατών Διανομέα θα υποβάλλονται σε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση.

Στις Συνεργαζόμενες Εταιρείες Opel περιλαμβάνονται όλοι οι εργαζόμενοι των προτεινόμενων εταιρειών, καθώς και τα προτεινόμενα και κατάλληλα συγγενικά πρόσωπά τους.

Για να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Opel Partners/Associate, θα πρέπει να είστε από 18 έως 100 ετών και να συνδέεστε με μία από τις συγγενικές σχέσεις που αναφέρονται στα κριτήρια καταλληλότητας.

Κριτήρια καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Opel Partners

Υπάλληλοι Συνεργαζόμενων Εταιρειών/ Διανομέων & Εξ. Επισκευαστών

Σύντροφοι ή σύζυγοι

Γονείς και θετοί γονείς

Αδέρφια

Ετεροθαλή αδέρφια

Τέκνα και θετά τέκνα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης τα ζευγάρια σε σχέση ελεύθερης συμβίωσης και τα ομόφυλα ζευγάρια. Για να επαληθευτεί ενώπιον της Εταιρείας η ύπαρξη αληθούς σχέσης, πρέπει να προσκομιστεί ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ένα αντίγραφο κίνησης πιστωτικής κάρτας όπου αναγράφεται η ίδια διεύθυνση με αυτήν του εργαζομένου, ενώ το έγγραφο δεν πρέπει να είναι παλαιότερο των τριών μηνών. Αυτό το αντίγραφο πρέπει να φυλάσσεται στον φάκελο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος για ελεγκτικούς σκοπούς. Για κάθε κύριο Συνεργάτη/κύρια Συνεργαζόμενη Εταιρεία, δικαίωμα εγγραφής έχει μόνο ένας ετερόφυλος ή ομόφυλος σύντροφος.

Θα έχετε δικαίωμα να είστε μέλος του Προγράμματος Opel Partners για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η προτεινόμενη εταιρεία σας συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Εάν η συνεργασία λήξει, θα πάψετε να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα και θα ενημερωθείτε για την ακριβή ημερομηνία παύσης της συμμετοχής σας.

Κατά την επίσκεψή σας στον Διανομέα Opel προκειμένου να σας χορηγηθεί η έκπτωση Opel Partner/Associate, προσκομίστε ένα από τα εξής ως αποδεικτικό καταλληλότητας:

Το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας (δεν πρέπει να είναι παλαιότερο από 3 μήνες)

Ταυτότητα εργασίας

Κάρτα μέλους

Πρωτότυπη επιστολή εργοδότη, υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενό σας (δεν πρέπει να είναι παλαιότερη από 3 μήνες, αντίγραφα δεν γίνονται δεκτά).

Αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού, στην οποία φαίνεται η καταβολή μισθοδοσίας ή συνδρομής (δεν πρέπει να είναι παλαιότερη από 3 μήνες). Μπορείτε να σβήσετε τα χρηματοοικονομικά στοιχεία.

Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης ή το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος με στοιχεία που αφορούν μόνο τη σύνταξή σας.

Ενημερωτικό σημείωμα ετεροχρονισμένης σύνταξης (μόνο για εργαζομένους της Opel Hellas A.E.E) ή το πιο πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος με στοιχεία που αφορούν μόνο τη σύνταξή σας.

Κριτήρια καταλληλότητας για το Πρόγραμμα Opel Partners

OH Friends & Family

Σύντροφοι ή σύζυγοι

Γονείς και θετοί γονείς

Αδέρφια

Ετεροθαλή αδέρφια

Τέκνα και θετά τέκνα

Γιαγιάδες/Παππούδες και εγγονές/εγγονοί

Θείες και θείοι

Ανιψιές, ανιψιοί και πρώτοι εξάδελφοι

Γαμπροί και νύφες

Κουνιάδοι και κουνιάδες

Πεθεροί και πεθερές

+ 2 φιλικά πρόσωπα 

Φιλικά πρόσωπα

Οι εργαζόμενοι των εταιρειών της Opel Hellas A.E.E που πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας, καθώς και το προσωπικό συνεργαζόμενων εταιρειών που έχουν συνάψει σύμβαση συνεργασίας με την Opel Hellas A.E.E, μπορούν να προτείνουν δύο φιλικά πρόσωπα ανά έτος για την αγορά ενός νέου Opel, στην εκπτωτική τιμή που ισχύει για τις Συνεργαζόμενες Εταιρείες.

Έχει καταβληθεί κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε τα περιεχόμενα αυτής της διαδικτυακής τοποθεσίας να είναι ακριβή και ενημερωμένα. Ωστόσο, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος τροποποίησης των προδιαγραφών των οχημάτων, των τιμών και των προγραμμάτων χρηματοδότησης, ανά πάσα στιγμή.

Το εξοικονομούμενο κόστος προκύπτει βάσει της τρέχουσας λιανικής τιμής του εκάστοτε οχήματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Διανομείς Opel δεν είναι αντιπρόσωποι οποιασδήποτε εταιρείας της Opel και δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να δεσμεύουν την Εταιρεία δυνάμει οποιασδήποτε συγκεκριμένης ή σιωπηρής ανάληψης υποχρέωσης ή δήλωσης. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος μεταβολής ή κατάργησης οποιασδήποτε παραμέτρου του Προγράμματος Opel Partners.

"Η Τιμή Σου" - Υπολογισμός

Λάβετε υπόψη ότι στο παρακάτω παράδειγμα χρησιμοποιούνται εικονικά ποσά τα οποία δεν αντιστοιχούν σε διαφημιζόμενες τιμές για την αγορά οχήματος.

"Η Τιμή Σου": υπολογίζεται βάσει της προτεινόμενης λιανικής τιμής (ΠΛΤ) - χρησιμοποιώντας την κατάλληλη έκπτωση για τη σχετική σειρά μοντέλων. Η έκπτωση εφαρμόζεται στην τιμή λιανικής, μη συμπεριλαμβανομένων ΟΛΩΝ των φόρων.

Παράδειγμα: ένα αυτοκίνητο κοστίζει 20.000 € (ΠΛΤ)

ΠΛΤ (συν ΦΠΑ και Τέλος Ταξινόμησης Οχήματος)

20.000,00 €

Μείον ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (1000)

19.000,00 € = Η Τιμή Σου

 

5ετής Εγγύηση Καινούργιου Αυτοκινήτου της Opel

Όλα τα νέα Opel, από το έτος μοντέλου MY17 και εφεξής, που αποκτώνται μέσω του δικτύου των Διανομέων μας συνοδεύονται από 5ετή εγγύηση 75.000 χιλιομέτρων, γεγονός που επιβεβαιώνει στους πελάτες μας ότι έκαναν τη σωστή κίνηση επιλέγοντας ένα όχημα Opel. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε πόσο πολύ πιστεύουμε στην αξιόπιστη γερμανική τεχνολογία των αυτοκινήτων μας.
Χάρη στην εγγύηση καινούργιου αυτοκινήτου της Opel, είστε εντελώς ξέγνοιαστοι για πέντε χρόνια. Στην εγγύηση περιλαμβάνεται η Οδική Βοήθεια Opel για το πρώτο έτος από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας.
 
Παρέχεται εγγύηση επισκευής και αντικατάστασης εξαρτημάτων στο καινούργιο σας αυτοκίνητο, χωρίς καμία επιβάρυνση, από εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service της Opel.
 
Αυτή η κάλυψη εγγύησης λήγει όταν ολοκληρωθούν πέντε έτη από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας ή όταν το όχημα συμπληρώσει 75.000 χιλιόμετρα, όποιο εκ των δύο προκύψει πρώτο.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Σημείωση

Παρά το γεγονός ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα στοιχεία των προσφορών είναι ακριβή και ενημερωμένα, η Opel διατηρεί το δικαίωμα να προβεί ανά πάσα στιγμή σε τροποποίηση των προσφορών. Όλες οι προσφορές είναι διαθέσιμες μόνο στους συμμετέχοντες εμπόρους λιανικής.
Η Opel Hellas A.E.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αποσύρει οποιαδήποτε παράμετρο του Προγράμματος Opel Partners, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Opel Hellas A.E.E. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 56 & ΔΕΛΦΩΝ 2, 151 25, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της ενδιαφερόμενης Εταιρείας της Opel Hellas A.E.E.


Για την επίλυση οποιασδήποτε πιθανής διαμάχης η οποία θα προκύψει από την παρούσα ιστοσελίδα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας.

 

© 2016 Opel Hellas A.E.E